zondag 24 april 2016

Nieuws van 24 april 2016

Boerenorganisaties, FNV en Milieudefensie luiden dinsdag de noodklok over TTIP.

Ze overhandigen Kamerleden een gezamenlijk manifest waarin zij de politiek oproepen te stoppen met TTIP om "oneerlijke concurrentie voor boeren te voorkomen en ons voedsel veilig en gezond te houden".


'Bezuinig niet nog meer op langdurige zorg'

De 500 miljoen euro die het kabinet vanaf 2017 wil bezuinigen op de langdurige zorg, slaan de bodem uit de zorg voor kwetsbare mensen. Verpleeghuizen hebben nu al de grootste moeite om alle veranderingen in de zorg door te voeren. Nog een bezuiniging brengt de zorg aan de bewoners van verpleeghuizen ernstig in gevaar. Mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen, moeten kunnen rekenen op een plaats in een verpleeghuis waar de zorg goed en veilig is en waar de kwaliteit van leven onderdeel uitmaakt van de dagelijkse zorg. Dat zegt directeur Dianda Veldman van de Patiƫntenfederatie. Ze roept het kabinet op om bij de onderhandelingen over de Voorjaarsnota af te zien van deze in het regeerakkoord opgenomen ingreep in de langdurige zorg. Het kabinet praat komende weken over de Voorjaarsnota.


Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Presentatie boek

Vanaf 2015 vonden er ingrijpende veranderingen plaats voor vooral kwetsbare groepen, zoals jongeren in de jeugdzorg, ouderen met zorg, werknemers van sociale werkplaatsen, mensen met een uitkering of degenen die een traplift of huishoudelijke zorg nodig hadden. Gemeenten moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen. Hoe kreeg die verbouwing vorm? In 'Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt' brengt een breed spectrum van wetenschappers en journalisten de nieuwe situatie scherp in beeld. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zijn zelfredzaamheid, uitgaan van eigen kracht, participatie haalbare doelstellingen? Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold en Marcel Ham vertellen over de totstandkoming van het boek en hun bijdragen. Het boek zal vervolgens overhandigd worden aan wethouder Arjan Vliegenthart van Amsterdam, die het boek van commentaar zal voorzien. Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend: wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.


Overdag veel zitten of liggen maakt leven van ouderen aanzienlijk korter.

Ouderen liggen of zitten overdag gemiddeld 10,3 uur. Dat is meer dan de gemiddelde persoon in iedere andere leeftijdsgroep. Deze leefstijl – sedentair gedrag - eist zijn tol: de 25% meest sedentaire ouderen hebben 83% meer kans om binnen 4,5 jaar te overlijden vergeleken met ouderen die niet zo vaak zitten of liggen. Ook neemt de mobiliteit van deze sedentaire ouderen sneller af. Dit concludeert Marjolein Visser, hoogleraar Gezond Ouder Worden bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam en VUmc. Zij onderzocht de leefstijl van mensen ouder dan zestig jaar, met name hoeveel tijd men overdag zittend of liggend doorbrengt. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS.


Amsterdam: 23 miljoen voor laaggeletterden.

Amsterdam trekt ruim 23 miljoen euro uit voor de aanpak van laaggeletterdheid in de stad. Het geld is voor taallessen voor volwassenen. In de hoofdstad is ongeveer 16 procent van de beroepsbevolking laaggeletterd. Met het programma Taal om te leren wil Amsterdam de komende drie jaar voor minimaal 14.500 inwoners taalcursussen beschikbaar stellen. Het programma richt zich op taal leren en toepassen. Dat kan in een klas of zelfstandig, met of zonder ondersteuning van een taalvrijwilliger, of door te oefenen via digitale leerprogramma's. Deze week stelde de Rekenkamer dat de overheid te weinig doet om laaggeletterdheid van een groot deel van de bevolking aan te pakken. Uit de officiƫle cijfers blijkt dat 1,3 miljoen mensen in Nederland niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven. Ze zitten onder vmbo-niveau. Maar het probleem is groter, schrijft de Rekenkamer: wie niet kan omgaan met cijfers of met alledaagse technologie, is ook laaggeletterd. Dan zou het gaan om 2,5 miljoen mensen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten