zaterdag 30 april 2016

Nieuws van 30 april 2016

Voorbereidingen jubileumviering Bijstandsbond in volle gang

In mei bestaat de Vereniging Bijstandsbond 40 jaar. Dat wordt gevierd met een symposium, een feest, een tentoonstelling en de uitgave van een jubileumboek. Alle activiteiten vinden plaats in het Nelson Mandelacentrum in Amsterdam. Mensen die facebook hebben kunnen zich opgeven


'Koersbesluit reintegratie' in Amsterdam

Het nieuwe beleid van wethouder Arjen Vliegenthart van Amsterdam m.b.t. de reintegratie van werkzoekenden zoals vast gelegd in het 'koersbesluit'heeft al veel publiciteit opgeleverd. De wethouder gaat in het 'Koersbesluit' uit van de opvatting, dat er momenteel niet voor iedereen betaald werk is. Voor veel (langdurig) werklozen is vrijwilligerswerk de hoogst haalbare doelstelling. Deze mensen kunnen -ook als ze verder niet arbeidsongeschikt zijn- in individuele gevallen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Op 19 april jl. heeft het Amsterdamse college van B&W ingestemd met het Koersbesluit Re-integratie. Dit Koersbesluit is tot stand gekomen na een uitgebreide analyse- en consultatiefase met belanghebbenden. Met de besluitvorming door het college is het Koersbesluit Re-integratie nog niet definitief vastgesteld. Het laatste woord is –zoals dat hoort- aan de gemeenteraad van Amsterdam. Op 11 mei 2016 wordt het Koersbesluit besproken in de raadscommissie Werk en Economie en de verwachting is dat op 1 juni 2016 het stuk definitief kan worden vastgesteld door de gemeenteraad. Via deze link kun je het Koersbesluit Re-integratie (zoals dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd) downloaden en vind je ook de bijbehorende stukken waaronder een document met de uitkomsten van de consultatiefase. Direct na de besluitvorming door de gemeenteraad start de implementatiefase. Coraline Noordzij is inmiddels aangesteld als programmamanager voor de implementatie van het Koersbesluit.


1 mei viering Groen Links

Komende zondag, 1 mei, is de dag van de arbeid. Zoals elk jaar viert GroenLinks dit met een inhoudelijk evenement. Dit jaar discussiƫren Kamerlid Linda Voortman, FNV-bestuurder Gijs van Dijk en publicist Merijn Oudenampsen over de vraag 'Hoe flex wil je het hebben?', de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De bijeenkomst start om 20:00 uur en vindt plaats in De Burcht in Amsterdam. Naast deze sprekers, gaan bezoekers in discussie over het onderwerp. Marjolein Meijer (voorzitter GroenLinks) leidt het programma, Rutger Groot Wassink, fractievoorzitter van Groen Links in de gemeenteraad van Amsterdam, zal een column voordragen. De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel.


1 mei viering FNV

Ook dit jaar gaat de FNV weer de straat op voor meer Echte banen. Iedereen verdient een Echte baan. Kom ook naar Amsterdam en laat je stem horen! De 1 mei demonstratie start om 12.00 uur bij de Dokwerker in Amsterdam en gaat dan naar het Oosterpark, waar vanaf 13.00 uur een manifestatie met sprekers en muziek zal plaatsvinden, bij de ingang Mauritskade. Echte banen, dat zijn banen met genoeg zekerheid, kwaliteit en koopkracht. En dat is hard nodig, want steeds meer mensen maken zich zorgen over de toekomst van hun baan, leven gedwongen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Werkgevers ontduiken ondertussen cao-afspraken door goedkope arbeidskrachten in te schakelen. Of ze laten mensen met een uitkering het werk doen van betaalde krachten.


Vereniging basisinkomen creert oneigenlijke tegenstelling die niet hoeft te bestaan.

De Vereniging basisinkomen publiceert, terwijl zoals hierboven blijkt de FNV strijdt voor meer banen, de volgende verklaring, waarin ze afstand nemen van de vakbonden. Verklaring: Dag van de Arbeid moet niet gaan over veeleisend ‘meer banen’ of hogere lonen. Dag van de Arbeid moet strijden voor de emancipatie van onnodige arbeid, onvrijwillige arbeid, uitgebuite arbeid. Het moet een feest voor de vermindering van de arbeidstijd, het krijgen van meer vrije tijd, meer vrijheid buiten de marktwerking. Er is geen vrije arbeidsmarkt als iedereen in principe wordt gedwongen om een ​​baan te vinden. (sic, alsof de vakbonden vinden dat iedereen gedwongen moet worden, pvdl) Basisinkomen is de noodzakelijke voorwaarde voor het toestaan ​​van mensen om daadwerkelijk kiezen voor de arbeidsmarkt, en dus voor een werkelijk vrije economie. 1 mei is een dag om de bijdragen van de arbeidersbeweging en haar strijd en prestaties door de jaren heen te erkennen. Waar vakbonden eens de arbeider de 40-urige werkweek en de 8-urige werkdag gaf, hebben globalisering de vooruitgang in de technologie het vermogen van vakbonden om verandering teweeg te brengen te uitgehold. Tot zover de verklaring. Hiermee creer je een oneigenlijke tegenstelling, in mijn ogen. Vanuit de sector uitkeringsgerechtigden is het basisinkomen volop in discussie met het doel om op het congres van de FNV in 2017 het nastreven van een voldoende hoog basisinkomen in goede kaders als doelstelling aangenomen te krijgen (waarom noemt de vereniging basisinkomen dat niet? ). Maar ook als een basisinkomen wordt ingeveoerd, moet er voor iedereen die daarnaast een betaalde (deeltijd) baan wil voldoende werkgelegenheid zijn en dus blijft strijden voor voldoende werkgelegenheid ook bij het basisinkomen een must. Anders is het een goedkope afkoopsom voor werkloosheid van alleen de mensen die kansloos zijn. Dat de vereniging vindt dat het niet moet gaan over hogere lonen vind ik een gotspe. Juist nu deze week in de publiciteit was, dat de Nederlandse Bank een rapport heeft gepubliceerd waarin staat (ondersteund door vele economen die nota bene worden geinterviewd in De Telegraaf) dat de lonen de afgelopen jaren veel te veel zijn gematigd en dat ze best fors omhoog kunnen. Maar de vereniging basisinkomen vindt meer banen en hogere lonen 'veeleisend'. Ze kunnen beter met de sector uitkeringsgerechtigden van de FNV om de tafel gaan zitten om het basisinkomen in goede maatschappelijke kaders te plaatsen. Piet van der Lende.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten