woensdag 20 april 2016

Nieuws van 20 april 2016

Belastingdienst geeft inkomensgegevens weer door aan verhuurders

De belastingdienst heeft een brief verstuurd, waarin zij aangeeft dat zij een indicatie van de huishoudinkomens heeft doorgegeven aan de verhuurders. Dat gebeurt op verzoek van de verhuurders. Het gaat dan om een inkomensindicatie van het jaar 2014. De belastingdienst telt alle inkomens van alle huidige bewoners van een adres bij elkaar op. Deze inkomenscategorie wordt door de verhuurders gebruikt om de maximale huurverhoging voor 2016 vast te stellen. Als u een geliberaliseerd huurcontract heeft (vrije sector) mag de verhuurder geen inkomensindicatie bij de Belastingdienst opvragen. Het lijkt duidelijk dat de regeling voor lage inkomens zeer onnvoordelig kan uitpakken. Als iemand een laag inkomen heeft, en de buurman heeft een hoog inkomen, dan kom je in een andere categorie voor de maximale huurverhoging. OOk kan het feit, dat 2014 het peiljaar is tot problemen leiden. Je inkomen kan daarna zijn gekeldert, zodat je ondanks een laag inkomen toch veel extra huur moet gaan betalen.


Tweede Kamer wil een moratorium van een half jaar op schulden wanneer iemand in de schuldhulpverlening gaat

Groot probleem in de schuldhulpverlening is, dat wanneer iemand na een intake in de schuldhulpverlening wordt opgenomen, het vaak nog maanden duurt voor de daadwerkelijke hulpverlening op gang komt. In deze periode kunnen de schulden nog verder oplopen door allerlei aanmanings- en andere kosten. De Tweede Kamer wil dit voorkomen. Ze willen een wettelijke bevriezing van de schulden als iemand in de schuldhulpverlening zit. Dit is een periode (maximaal 6 maanden) waarin opzeggen van de huur en afsluiten van gas, water en elektra niet mag. In de tussentijd kan de bewoner zijn financiƫn op orde krijgen. Het moratorium is al in 2011 in de wet opgenomen, maar die is nog niet in werking gesteld. De minister moet daarvoor nog een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) invoeren. De ChristenUnie gaf aan dat ze met het CDA een initiatiefwetsvoorstel indient als de staatssecretaris geen haast maakt. Klijnsma verwacht dat de AMvB in september naar de Tweede Kamer kan. De Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW haast moet maken met wetgeving rond het voorkomen van schulden. Verder wil de ChristenUnie een meer preferente positie van verhuurders bij het incasseren van schulden, zodat mensen met schulden in elk geval niet uitgezet worden. Dat bleek na een Kamerdebat over armoede en schulden op 14 april 2016.


Regels voor beslagvrije voet bij schulden worden vereenvoudigd

Mensen met schulden kunnen vanaf 13 april 2016 makkelijker berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden belegd. De zogenoemde beslagvrije voet zorgt er voor dat er voldoende geld overblijft om van te kunnen leven. Daar mogen deurwaarders niet aankomen. Het vaststellen van die beslagvrije voet is ingewikkeld. Er zijn veel gegevens voor nodig die mensen zelf moeten aanleveren. Daardoor wordt de hoogte van de beslagvrije voet lang niet altijd goed berekend. Dat kan ertoe leiden dat mensen met schulden te weinig geld overhouden om van te leven. Om dat te verbeteren vereenvoudigt staatssecretaris Jetta Klijnsma de berekening van de beslagvrije voet grondig. Voor het eind van dit jaar wil zij de wetgeving die hiervoor nodig is door beide Kamers heen hebben. Webtool Om mensen te helpen die nu nog te maken hebben met de ingewikkelde beslagvrije voet, is er nu een webtool . Die digitale hulp moet mensen in staat stellen meer inzicht te krijgen in de manier waarop de beslagvrije voet is vastgesteld. Als zij zelf kunnen berekenen waar ze recht op hebben en hoe dat is bepaald, zijn mensen zich ook meer bewust welke informatie ze moeten doorgeven aan de beslaglegger. En dat het belangrijk is om het door te geven als er iets in de leefsituatie verandert. Door de webtool zien zij dat de hoogte van de beslagvrije voet sterk van de persoonlijke situatie afhankelijk is. Bij de webtool is ook een video opgenomen waarin op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat de beslagvrije voet is. (Bron: Nieuwsbericht ministerie van SZW, 13 april 2016)


logobbapp

Pleidooi voor een breed welvaartsbegrip. Jacques Peeters van de Bijstandsbond plaatst er vraagtekens bij

Wat is welvaart? Het is een simpele vraag, maar een antwoord vinden is toch knap lastig. Nu wordt al snel gekeken naar onze economische groei om die vraag te beantwoorden. Maar zijn die cijfers alleen wel genoeg om onze welvaart te meten? Of gaat welvaart over meer dan inkomen alleen, zoals bijvoorbeeld ook schone lucht, onderwijs en veiligheid. De commissie Breed Welvaartsbegrip onderzocht of de manier die we nu hanteren om welvaart te meten nog wel van deze tijd is. Vandaag is het rapport gepresenteerd met als belangrijkste conclusie dat de commissie pleit voor een jaarlijkse monitor Brede Welvaart, die verder kijkt dan inkomen alleen. Jacques Peeters van de Bijstandsbond werd geinterviewd over het brede welvaartsbegrip. 'Als je geen geld genoeg hebt voor een dak boven je hoofd en eten dan heb je er niets aan'. Hoor hier de stelling van Jacques op twitter. statement op twitter Wanneer u het interview wilt terugluisteren kan dat hier. interview


Bestrijding laaggeletterdheid onvoldoende zegt de Rekenkamer

De aanpak die de rijksoverheid hanteert om laaggeletterdheid onder volwassenen te verminderen past onvoldoende bij de omvang van het probleem. Dat zegt de Rekenkamer in EenVandaag op basis van een rapport dat ze vandaag uitgeeft. Zo ziet de minister van Onderwijs zegt dat het om 1,3 miljoen mensen gaat, maar volgens de Algemene Rekenkamer gaat het om 2,5 miljoen. De doelen van het kabinet zijn alleen gericht op taal, bescheiden en niet gericht op ‘geletterd worden’. Het is onduidelijk wat het rijksbeleid bijdraagt aan een afname van het aantal laaggeletterden. In de praktijk zijn er wachtlijsten, er zijn verschillende doelgroepen die niet worden bereikt. Er zijn geen doelen gesteld, en ouderen die nog willen aanhaken vallen buiten de boot.Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten