zaterdag 16 april 2016

Nieuws van 16 april 2016

Groningse baanlozen eisen einde bijstandsregime: "pik het niet!"
Op dinsdag 26 april organiseert Dwangarbeid Nee Groningen (DANG) een protest-actie op het Uitbuiterplein voor de ingang van de Sociale Dienst. DANG, waarin ook Doorbraak meedoet, eist de afschaffing van het repressieve bijstandsregime. Onder de participatiewet worden baanloze mensen gedisciplineerd, gestigmatiseerd en gecriminaliseerd. Uitkeringsgerechtigden moeten dwangarbeiden, leven in armoede en hun privacy wordt doorlopend geschonden. Dit moet stoppen! Maar dat gaat niet zomaar gebeuren. Teveel politici en andere belanghebbenden hebben er baat bij om dit repressieve (winstgevende) regime in stand te houden. Daarom moeten we ze samen onder druk zetten. Tijdstip: 10:00 tot 12:00 uur Locatie: Uitbuiterplein (Voorheen Harm Buiterplein) Groningen

Maandelijkse stilte-actie op Het Plein in Den Haag
Elke derde dinsdag van de maand behalve in juli en augustus, dan is de Tweede Kamer met reces, en in september de 3e woensdag i.v.m. Prinsjesdag stilteactie tegen armoede. Plein in Den Haag (vlakbij Binnenhof achter de Tweede Kamer) 13.00 uur.
De bezuinigingen in het Sociale Domein, die door het Rijk op de bordjes van de lokale overheden gelegd zijn, gaan zich in 2016 en 2017 vertalen. Kommer en kwel? Niet helemaal. De omslag in het denken heeft niet alleen hoofdbrekens voor beleidsmakers gekost, maar ook energie opgeleverd aan professionals, vrijwilligers en aan ons allen om met minder geld inventief en creatief de burgers die op de een of andere manier hulp behoeven, niet tussen wal en schip te laten vallen. Ja als je de media volgt krijgt men de indruk dat er heel veel mis gaat. Jammer, want dit doet tekort aan het enthousiasme, de inzet en samenwerking van iedereen, die op wat voor manier ook in zorgland bijdragen om de hele transformatie goed te laten verlopen. Van buurt en wijkverenigingen tot professionals in de jeugdzorg, WMO en sociale diensten. We mogen daar best trots op zijn, want ook al zijn we mopperlandje, er gaat veel goed en ik denk dat het tijd wordt om in de media nu eens de successen te laten horen. Denk nu niet dat we voorbij gaan aan de dingen die mis gaan. Van fouten leer je en laten we wel wezen het is niet niks waarmee het Rijk de gemeenten heeft opgezadeld. Of de hemel op aarde ooit verwezenlijkt zal zijn? Laten we die hoop niet loslaten en wat zeggen we ook al weer: volhouders verdienen de prijzen. Dus dinsdag staan we weer bij de Tweede Kamer.

10 jaar Stilte tegen armoede
Welkom op 19 april aanstaande, maar noteer deze datum ook alvast in je agenda 21 juni 2016. De Stilteactie Tegen Armoede in Den Haag bestaat 10 jaar. 10 jaar lang strijk en zet iedere derde dinsdag van de maand, weer of geen weer staan er zwijgende mensen naast elkaar in een rij op het Plein. Soms in fluisterend gesprek met omstanders of op verstaanbare toon met gezagsdragers en politici. Armoede blijft een schande, maar dit feit gaan we toch vieren. Bij hoge uitzondering verbreken we de stilte en laten hardop van ons horen. Dinsdag 21 juni 2016
13.00 uur verzamelen aan het Plein bij het standbeeld van Willem de Zwijger.
13.15 uur stilstaan en weer verder gaan.
13.30 uur uitreiking van de broodpenning.

Bij toepassing kostendelersnorm in de Participatiewet mag maatwerk worden geleverd.
Onlangs heeft de gemeente Amsterdam besloten de zogenoemde kostendelersnorm soepel toe te passen. De kostendelersnorm houdt in dat uitkeringsgerechtigden een lagere uitkering krijgen als zij hun woning delen met een of meer volwassenen. Als bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde intrekt bij een alleenstaande, dan krijgt hij of zij bijna 280 euro per maand minder dan de alleenstaandenbijstand van 970 euro. De ruimte is geschapen door staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA). Zij schreef onlangs in een 'verzamelbrief' aan de gemeenten dat zij maatwerk mogen leveren. Voor uitzonderingen op de kostendelersnorm heeft Klijnsma dus de weg vrijgemaakt. De kostendelersnorm is bijvoorbeeld niet van toepassing bij onderhuur.

Initiatief voor een grondige discussie over marktwerking op de woningmarkt en voor voldoende sociale huurwoningen.
Frans van Tartwijk zet zich in Amsterdam in voor betaalbare huren, het behoud van voldoende betaalbare huurwoningen en alles wat onder druk staat mbt het sociale huren. Eerder dit jaar schreef hij een opiniestuk in de NRC Next dat ondersteund werd door de huurdersverenigingen in Amsterdam en een aantal andere organisaties uit Amsterdam. Die brief heeft veel los gemaakt. Momenteel werkt hij aan een volgende brief , waarvoor hij ook steun zoekt van huurdersverenigingen en ander organisaties in Rotterdam en Utrecht, Haarlem, Den Haag en de rest van het land. Het huidige beleid is erg slecht voor alle huurders, en voor huurders in de steden in het bijzonder, maar in de media wordt daar veel te weinig over bericht. Als u voor ondersteuning of de conept-tekst van de brief informatie wilt hebben, kan ik dat aan u doorgeven. pvdlende@dds.nl

Veel onduidelijkheid over de vervanging van de VAR voor zzp-ers
Nederland telt zo'n 900.000 zelfstandig ondernemers. Een deel van hen is eigenlijk niet zelfstandig, maar werkt op dezelfde manier als iemand in een vast dienstverband. Volgens de belastingdienst is er dan sprake van schijnzelfstandigheid. Als de dienst daar achter komt, volgt er een belastingaanslag voor de misgelopen loonheffing. Die rekening gaat nu in zijn geheel naar de zzp'er. Per 1 mei verandert dat. De nieuwe regels bepalen dat ook de werkgever verantwoordelijk is. Als volgens de fiscus een zzp'er eigenlijk vast in dienst is, moet de werkgever meebetalen. De werkgever en zzp'er moeten samen vaststellen of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Om dat makkelijker te maken heeft de belastingdienst modelovereenkomsten gemaakt. Daarin staat precies of iemand een zzp'er is of niet. Als zo'n modelcontract wordt nageleefd en is goedgekeurd door de fiscus, kan er geen naheffing volgen. Veel zzp'ers maken zich zorgen over de veranderingen. Ze snappen de modelcontracten niet of zijn bang dat de belastingdienst heel streng gaat optreden. Zzp'er Bart-Jan Oosting startte zelfs een petitie tegen het verdwijnen van de VAR. Die is inmiddels door bijna 30.000 mensen ondertekend. Men schat dat zo'n 40.000 mensen met de nieuwe regels niet meer als ondernemer aangemerkt zullen worden. De 40.000 mensen die buiten de zzp-boot vallen, zullen niet allemaal een in vaste dienst genomen worden.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten