zaterdag 2 april 2016

Nieuws van 2 april 2016

Nieuwsvoorziening door griepepidemie getroffen
Ik had mij voorgenomen iedere twee dagen een serie nieuwsberichten uit te brengen op de weblog, de website en de app in de Google Play store, maar enkele weken is dat niet gelukt. De griep heeft ook bij mij toegeslagen. En ik kreeg spit in de rug, tegelijkertijd. Er zijn berichten, dat de griepepidemie afneemt, maar niet in mijn omgeving. Begin vorige week zijn veel mensen die ik ken hier in Amsterdam ziek geworden. Nu gaat het mij weer de goede kant op, dus nu de draad maar weer oppakken.
PvdL

Wanneer kunnen daklozen bijstand krijgen?
Een uitspraak op 17 februari door de Centrale Raad van Beroep waaruit duidelijk blijkt wanneer dit recht komt te vervallen. In de case meldde iemand zich bij de gemeente met een bijstandsaanvraag aanvraag. Meteen meldde de aanvrager dat hij op verschillende adressen verblijft. Dat is op zich geen reden om bijstand te weigeren. Wat de gemeente hoort te doen en hier ook netjes heeft gedaan is de aanvrager een 'zevendagenformulier' en een formulier "Opgave verblijfslocatie(s) dak- en thuisloze" laten invullen. Want ook van een dak- of thuisloze mag worden gevraagd of hij controleerbare gegevens verstrekt over zijn feitelijke verblijfplaats. Al is het alleen al om te kijken of hij wel in de juiste gemeente zijn aanvraag doet. De persoon in dit specifieke geval meldde al het intakegesprek dat hij bij vrienden en familieleden verblijft, maar geen adressen kan opgeven voor het afleggen van locatiebezoeken. "Omdat de mensen bij wie hij verblijft dat niet willen", zo stelt de aanvrager. Hij heeft de adressen op het opgave formulier dan ook leeg gelaten. De gemeente besluit geen bijstand toe te kennen, omdat het door het ontbreken van belangrijke informatie op geen enkele manier te achterhalen is wat nu zijn feitelijke woon- en verbijfsituatie is. De aanvrager is het er niet mee eens, maar wordt ook door de Centrale Raad in het ongelijk gesteld, de gemeente heeft juist gehandeld. De Raad stelt dat: het feit dat familie en vrienden geen toestemming geven om adres prijs te geven voor risico van de aanvrager is. Het uitblijven van verblijfsinformatie maakt dat hij de op hem rustende inlichtingsplicht heeft geschonden. Als de feitelijke verbijfplaats onbekend blijft dan heeft dat gevolgen voor de bijstandsuitkering.

Oprichting 'WMO-kamer'.
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) noemt de nieuwe samenwerking tussen de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in de Wmo-kamer een belangrijke volgende stap voor de hervorming van de langdurige zorg en ondersteuning. De oprichting van de Wmo-kamer is afgesproken in de overeenkomst tussen Van Rijn, FNV, CNV en VNG die op 4 december 2015 is gesloten. Werkgevers, werknemers en gemeenten hebben vandaag besloten om de Wmo-kamer in te stellen. In de Wmo-kamer zullen die organisaties regelmatig overleg hebben over ontwikkelingen en vernieuwing op het terrein van zorg, welzijn en persoonlijke ondersteuning.

Wat te doen als je werk hebt en ziek wordt?
Op de site van de FNV staan aanwijzingen over wat te doen. Als je ziek bent, is het eerste wat je moet doen je ziek melden bij de juiste persoon. In de meeste gevallen is dat je leidinggevende of, als die er niet is, een vervanger. Van belang is dat je je bij ziekte houdt aan de voorschriften van je bedrijf. Ieder bedrijf heeft haar eigen reglement of verzuimprotocol bij ziekmelding. Ook is het mogelijk dat er regels in de cao staan. Daarnaast moet je gehoor te geven aan de oproep van een arbo- of bedrijfsarts. Je bent niet verplicht om aard en ernst van je ziekte aan de werkgever te melden. De bedrijfsarts mag geen medische en andere persoonlijke informatie verstrekken aan je werkgever, andere artsen en derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming, tenzij de wet hem daartoe uitdrukkelijk verplicht. In bepaalde situaties kan de werkgever bij je ziekmelding direct vragen of hij misschien aanpassingen kan bieden voor het belang van jouw re-integratie. Als je ziekteverzuim werkgerelateerd is, mag de bedrijfsarts je werkgever ook informeren over noodzakelijke aanpassingen die het mogelijk maken dat jij je werk weer kunt doen.Je werkgever moet je ziekmelding accepteren. Als hij twijfelt dan kan hij je naar de bedrijfsarts of arbo-arts sturen. Je kunt zelf ook stappen nemen: Laat schriftelijk weten dat je ziek bent en per welke datum.Vraag je werkgever om een consult bij de bedrijfs- of arbo-arts. Laat weten wat je verpleegadres is en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.

Hetze tegen bijstandsgerechtigden weer eens aan de orde
Jarenlang klagen bijstandsgerechtigden bij belangenorganisaties, bij hoorzittingen in de politiek, in clientenraden, op facebook en in klachtenboeken hun nood: als bijstandsgerechtigde wordt je betutteld, met zinloze zich herhalende strenge controles, waarbij je jezelf bij wijze van spreken moet uitkleden, niks mag, een eigen bedrijf starten vanuit de bijstand is onmogelijk, ze werken je eerder tegen als je betaald werk zoekt, mensen die met behoud van uitkering werken en worden vernederd komen regelmatig in de publiciteit, maar het heeft op de journalisten van RTL4 geen invloed. Ze hebben een enquete gehouden in gemeenten en de meeste mensen worden maar eens per jaar opgeroepen. Schande! zegt de omroep. Mensen die arbeidsongeschikt zijn, of kansloos op de arbeidsmarkt moeten veel vaker worden opgeroepen. Lichtend voorbeeld is Bergen op Zoom, waar alle bijstandsgerechtigden, arbeidsongeschikt of niet, maar liefst vier of vijfmaal per jaar op gesprek moeten verschijnen. Zinloze gesprekken, want ze leiden nergens toe en het betekent alleen maar nog meer zinloze, stigmatiserende controles voor mensen die het toch al moeilijk hebben. Maar de hetzerige propagandamachine van de commerciele omroep draait op volle toeren. Kenmerkend voor de propaganda is de omkering: al die zinloze extra controles van alles wat al vaak wordt gecontroleerd opvoeren, dat is goed voor de kansen van de bijstandsgerechtigde en er wordt 1 iemand opgevoert die haar nood klaagt dat ze niet vaker op kantoor moet verschijnen 'voor meer aandacht'. Hoor en wederhoor is in het item op RTL4 ver te zoeken. Alle argumenten, rapporten, een weerwoord van betrokkenen, onderzoekingen van wetenschappers die aantonen dat die controlemaatschappij van het sociaal panopticum niet werkt, het heeft geen invloed. Zou het iets met cognitieve dissonantie te maken hebben? Zie hier het hetzebericht.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten