maandag 18 april 2016

Nieuws van 18 april 2016

Afgelopen week zijn er acht woningen gekraakt in Kanaleneiland in Utrecht. Protest tegen gentrificatie

Deze woningen, gelegen in het blok eiland 8, zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door Mitros & Portaal die er vrijsector huur en koop woningen van willen maken. De krakers zijn het niet eens met de manier waarop de huurders worden behandeld en tegen de gentrificatie van van de stad. Zo waren er in dit blok ooit 224 sociale huur woningen, deze huurders moesten vertrekken omdat de woningen na lang achterstallig onderhoud rijp zouden zijn voor de sloop. Deze plannen maken deel uit van de grootschalige gentrificatie die in de stad Utrecht (en de rest van de Nederlanden) plaatsvindt. Gentrificatie is een proces waarbij oudere, centraal gelegen, arbeiderswijken steeds meer worden bewoond door huishoudens met hogere inkomens die zich laten aantrekken door de goedkope woningen, karakteristieke uitstraling van de wijken en de ligging dichtbij het centrum. Tijdelijk werd er op Kanalneiland door Portaal en Mitros huurders in gezet op basis van de leegstandswet, die schriftelijk beloofd werden er tot de sloop te mogen blijven wonen. Zo is het project Eiland 8 ontstaan, uitgevoerd door Wolf Huisvestingsgroep en Sophies Kunstprojecten. Uiteindelijk bleek er toch geen geld vanuit de gemeente te zijn om hier nieuwbouw te plaatsen en is het in handen gekomen van de Zwitsers-Quatarese vermogensbeheerder Aventicum, die het door bouwbedrijf Heijmans grondig laat renoveren. Dit om er vervolgens gedeeltelijk verkoop en gedeeltelijk vrijsector huur van gaat maken. Lees meer over de actie


Teken de petitie tegen de vrijhandelsverdragen

De ‘vrijhandelsverdragen’ TTIP en CETA bedreigen de democratie. Grote bedrijven kunnen overheden aanklagen voor speciale tribunalen als zij democratisch beleid aannemen dat hun kansen op winst aantast. Dit kost de belastingbetaler soms miljarden euro’s. Europa moet de vaak slechtere Amerikaanse standaarden voor consumentenbescherming, sociale rechten en milieubescherming accepteren. Dan voeren we Amerikaanse wetgeving in Europa in zonder dat burgers of parlementen daar nog iets over te zeggen hebben. De onderhandelingen zijn geheim. Wij burgers hebben bij dit alles het nakijken. Daarom willen we een referendum! Ondersteun je dit, teken dan de petitie. Teken de petitie


Gemeenten hebben het privacy beleid niet op orde

De meerderheid van de gemeenten heeft de beveiliging van persoonsgegevens niet op orde. Grote kans dat uw gemeente er daar een van is. Dan gaat het niet alleen om Suwinet, maar om ├ílle systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt. De risico’s: rondzwervende gegevens, hoge boetes, reputatieschade en afsluiting van Suwinet. Wiljan de Jong van Stimulansz heeft een platform opgericht van gemeentelijke koplopers op het gebied van privacy. Hoofddoelen zijn: bewustwording, onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Lees meer over de beveiliging van persoonsgegevens


Minister Asscher gaat de regeling voor vrijwilligerswerk in combinatie met een WW-uitkering evalueren en eventueel aanpassen

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij bereid is om te evalueren of de regeling voor vrijwilligerswerk in combinatie met WW inderdaad doet wat is beoogd. De regeling moet dan wel voldoende tijd hebben gehad om zich te kunnen bewijzen in de praktijk. Daarom heeft hij in december 2015 het administratieve proces ten behoeve van de aanbesteding van de evaluatie opgestart. Hierdoor bestrijkt de evaluatieperiode minimaal een vol jaar. De evaluatie is begin maart gestart en loopt tot begin juli. Asscher zal de Tweede Kamer spoedig daarna informeren over de resultaten. Vooruitlopend op een nieuwe regeling mogen WW-ers nu alvast vrijwilligerswerk gaan doen tijdens de Giro d'Italia, een wielerwedstrijd. Ook bijstandsgerechtigden mogen dat vrijwilligerswerk doen.


Experiment met nieuwe vorm van democratie in gemeente Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas wil de betrokkenheid bij besluitvorming in de politiek vergroten en de lokale democratie versterken. Ieder jaar worden twee bijeenkomsten gehouden met 50 willekeurig gelote bewoners. Met een systeem van loting krijgt iedereen gelijke kansen en kunnen ook mensen meedoen die in het dagelijks leven minder politiek actief zijn. Gedurende een bijeenkomst gaan mensen in kleine groepjes met elkaar in gesprek over de centrale vraag. Aan het eind van de bijeenkomst komen de deelnemers tot een gemeenschappelijk oordeel. Dit breed gedragen resultaat gaat naar de gemeenteraad. Die behandelt dit vervolgens binnen 5 weken, in de eerstkomende raadsvergadering.


Editie 2016 van de gids Praktische informatie over Sociale Zekerheid 2016 verschenen

De editie 2016 van deze handige wegwijzer in de wereld van het socialezekerheidsstelsel is verschenen. In begrijpelijke taal, met veel praktische voorbeelden, een afkortingenlijst, informatie over nieuwe wetgeving en interessante wetsartikelen beschikt u over de meest actuele stand van zaken. U kunt de gids hier bestellen


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten