dinsdag 16 februari 2016

Nieuws van 16 februari 2016

logobbappForse bezuinigingen bij het ANGO fonds

Veel mensen zijn niet bekend met het bestaan van het Ango fonds. Lichamelijk gehandicapten kunnen vanuit de WMO of andere regelingen zoals bijzondere bijstand soms voor vergoeding van hulpmiddelen in aanmerking komen. Wanneer via het CAK de aanvraag soms wordt afgewezen, biedt het Ango fonds wel eens uitkomst. Het Ango fonds wordt uitgevoerd door de gehandicaptenorganisatie Ango en wordt gefinancierd met financiele steun van particuliere fondsen. Op haar website deelt Ango mee, dat In verband met mogelijke beleidswijzingen het niet mogelijk is in het eerste kwartaal van 2016 aanvragen in behandeling te nemen.U kunt naar verwachting vanaf 1 april 2016 weer aanvragen insturen. De reden van de aangekondigde 'beleidswijziging' is onder andere, dat verschillende particuliere fondsen zijn gestopt met de individuele hulpverlening, zoals het Prinses Beatrix Fonds, het Reuma fonds, het Fonds Psychische Gezondheid en het Longfonds. Zodat patienten met longaandoeningen, spierziekten of reuma geen beroep meer kunnen doen op het Ango fonds in de toekomst. Maar de Ango zelf heeft ook financiele problemen door wanbeleid. website Ango


logobbappGereduceerde parkeertarieven in Amsterdam uitgebreid.

In Amsterdam rijzen de parkeertarieven de pan uit. Een dagje Amsterdam met de auto is erg duur. Wat veel mensen niet weten is, dat je in veel delen van Amsterdam korting op de parkeertarieven kunt krijgen, als je op bezoek gaat bij een Amsterdammer (of een Amsterdammer kent). Amsterdammers kunnen nl een bezoekersvergunning aanvragen. Met ingang van 1 februari 2016 is het voor Amsterdammers in de stadsdelen West en Noord ook mogelijk om een bezoekersvergunning aan te vragen. In sommige stadsdelen kunnen bezoekers van een Amsterdammer met een vergunning maximaal 10 uren voor de helft van het volle tarief parkeren. In Nieuw-West is het aantal parkeeruren van de bezoekersvergunning verhoogd van 10 naar 30 per maand. In de overige stadsdelen, behalve Centrum, was het aanvragen van een bezoekersvergunning al mogelijk. Bezoekers van Buitenveldert kunnen zelfs gratis parkeren. In Centrum is geen bezoekersvergunning, omdat bezoekers gebruik kunnen maken van P+R. In de stadsdelen Zuid-Oost, Zuid, Nieuw-West en Oost zijn al regelingen voor bezoekersparkeren ingevoerd. Er zijn nog andere voorzieningen waarmee een korting op de parkeertarieven mogelijk is, zoals een 'kraskaart' of een ontheffing voor mantelzorgers. website Cition


logobbappartikelenserie in NRC over sociale diensten

In NRC Handelsblad is men een artikelenserie begonnen met reportages over sociale diensten in den lande. Het eerste artikel was een reportage over Veghel. De tweede reportage gaan over Almere. Hoe pakt de nieuwe uitkeringswet in de praktijk uit? In de reportages schrijnende verhalen over armoede in de bijstand. En ze redden het niet. Gisteren: Almere, waar bijstandsgerechtigden die kosten delen, nu worden gekort.


logobbapp

Reintegratieconsulent gemeente Amsterdam: wij adviseren mensen met een lelijke kop die van je CV te halen. Anders komen sommigen nooit aan de bak

Een bijstandsgerechtigde kreeg een gesprek met de sociale dienst. (In Amsterdam WPI -Werk, Participatie en Inkomen geheten). Hij liet zijn CV zien en had- om zichzelf te presenteren- naast wat hij allemaal kon en gedaan had een fotootje van zichzelf neergezet. De consulent deelde daarop in een twistgesprek mee, dat hij soms mensen adviseerde die lelijke kop weg te halen, want anders komen ze nooit aan de bak. De betrokkene protesteerde tegen dit beleid en kreeg antwoord van de gemeente. Na weken van duwen en trekken aan de sociale dienst van Amsterdam, stelde de sociale dienst eindelijk expliciet dat het adviseren van het weghalen van een foto op een CV als je een lelijke kop hebt geen beleid is. Gelukkig maar….website van Frank van der Linde


logobbappBescherming van persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een open brief aan Raden van Bestuur van zorginstellingen in Nederland aandacht gevraagd voor de bescherming van patiëntgegevens. Een zorginstelling moet bij de verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en kan patiënten niet aan het risico blootstellen dat onbevoegden medische gegevens inzien. Natuurlijk moeten die gegevens altijd toegankelijk zijn voor medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling of zorg voor een specifieke patiënt. Maar tegelijkertijd mogen die gegevens niet in handen komen van medewerkers die niets te maken hebben met die patiënt. Maatregelen op het gebied van autorisaties (wie kan er bij de gegevens), logging (bijhouden van raadplegingen gegevens) en controle van logging zijn daarvoor onontbeerlijk.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten