dinsdag 2 februari 2016

nieuws van 2 februari 2016

Mirjam de Rijk schreef het boek ' 51 mythes over wat goed zou zijn voor de economie . Een prikkelende kijk op de economie van deze tijd' . De schrijfster ontrafelt de belangrijkste mythes: over werk en werkloosheid, de crisis, de markt en de overheid. Hoe onbetaalbaar is de zorg nou echt? Zijn de loonkosten inderdaad te hoog? etc. De schrijfster vertelt dat je op een andere manier naar economie kunt kijken dan nu in de hoofdstroom van opvattingen gebeurt. Vandaag publiceerde De Rijk een ingezonden stuk in de regionale dagbladen over dit onderwerp.


Naomi Klein schreef het opzienbarende boek ' No Time' . Nederlandse vertaling: ' Verander nu, voor het klimaat alles verandert' . Er is nu ook een film gemaakt over de klimaatverandering. Naomi Klein maakte die film samen met Avi Lewis. vrijdag 26 feb 2016 is er in Eindhoven - 20:00-22:00 een vertoning van de film. De film heeft als titel:' This changes everything' . Over klimaatverandering versus kapitalisme. Lengte: 1,5 uur. Engelstalig, niet ondertiteld. Met nagesprek. Omslag, Hoogstraat 301a. Vrijwilige bijdrage. Vooraf aanmelden! Vanaf 19:30 is er verse koffie en thee.. Org: Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Info: 040-2910295. E-mail: omslag@omslag.nl. Web: www.omslag.nl.


Arjen Vliegenthart, wethouder werk en inkomen in de gemeente Amsterdam heeft een concept koersbesluit over reintegratie van werklozen voorgelegd aan vele vertegenwoordigers van belangengroepen in de stad. Twee ambtenaren trokken twee keer een maand lang rond om met veel mensen te praten. En in januari werd bekend, dat 1 op de 10 mensen in de bijstand daar al meer dan 15 jaar inzit. In de Volkskrant van dinsdag 2 februari stonden de cijfers van het CBS op de voorpagina, en Jacques Peeters werd geinterviewd, columnist van MUG Magazine en vrijwilliger bij de Bijstandsbond. Zie MUG magazine voor een verslag. De wethouder mocht in het TV programma Een Vandaag uitleggen hoe het Amsterdamse beleid in elkaar steekt. De wethouder vindt het eerlijk tegen de mensen die geen kansen meer hebben dat ook te zeggen. En hen niet aan het lijntje te houden met zinloze reintegratietrajecten en een streven naar betaald werk dat ze nooit meer zullen hebben. Daarbij is maatwerk richtinggevend. Streven naar vrijwilligerswerk voor die groep, zodat de maatschappij kan profiteren van de vele vaardigheden die die mensen dikwijls wel hebben. Er kwam in het interview naar voren dat van de 39.000 bijstandsgerechtigden 30.000 niet meer op hun sollicitatieactiviteiten worden gecontroleerd. Zijn die mensen vrijgesteld van de sollicitatieplicht vroeg de journalist. De wethouder beaamde dat. En zie, het beleid heeft succes, het aantal bijstandsgerechtigden in Amsterdam loopt terug, in tegenstelling tot de landelijke trend.


Vandaag maakte het Europese statistiekbureau Eurostat cijfers over de werkloosheid in de eurozone bekend. Die is in december afgenomen tot 10,4 procent van de beroepsbevolking en nog nooit zo laag geweest, sinds september 2011. Ook in Nederland verbeterde de arbeidsmarkt, met een werkloosheidspercentage van 6,6 in december tegen 6,7 een maand eerder. In december 2014 zaten 643.000 mensen, ofwel 7,2 procent, zonder werk. En in Duitsland gaat het nog beter, aldus Eurostat. De werkloosheid kwam uit op 6,2 procent van de beroepsbevolking. Bij de Oosterburen zitten 2,7 miljoen mensen zonder werk. Overigens moet je deze cijfers wel met een korreltje zout nemen. Door de beperkende definities van wat een werkloze is vallen veel werklozen buiten de tellingen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten