donderdag 18 februari 2016

Nieuws van 18 februari 2016

logobbappNederland zegt sociale verzekeringsverdrag met Marokko op

De Eerste Kamer is nu ook akkoord met het opzeggen van het sociale verzekeringsverdrag met Marokko. Het verdrag dateert uit 1972. Minister Asscher wilde het aanpassen omdat de kosten van levensonderhoud in Marokko lager zijn. Overleg met Marokko liep stuk toen Rabat op het laatst met aanvullende eisen kwam. Met name de eis om het gebied waar Nederlandse uitkeringen worden uitbetaald uit te breiden naar de bezette Westelijke Sahara, is wat Asscher betreft niet mogelijk. In de senaat stemden GL, de SP en Asschers eigen PvdA tegen. De minister houdt echter alle deuren open. Hij schrijft dat Nederland nog steeds bereid is om tot een akkoord te komen. Als het verdrag voor deze zomer formeel wordt beëindigd, geldt het niet meer vanaf 1 januari. Vanaf dat moment worden nieuwe uitkeringen niet meer naar Marokko overgemaakt. Voor bestaande uitkeringen verandert er niets. Toeslagen als kinderbijslag en kindgebonden budget komen wel te vervallen. In de praktijk betekent het ook dat Marokkanen die uit Nederland zijn teruggekeerd gekort worden op hun AOW. Ze krijgen dan nog maar de helft van het wettelijk minimumloon, omdat Nederland zonder het verdrag niet meer kan controleren of er sprake is van samenwonen. Lees hier het verslag van het debat in de Eerste Kamer


logobbappBuurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk

Kom naar de buurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk. woensdag 24 februari vanaf 19.00 uur Salon Jeltje, 1ste Helmersstraat 106 N, Amsterdam. Hoe kunnen vrijwilligers samenwerken met professionals? Welke knelpunten komen we tegen? Horen vrijwilligers een beloning of vrijwilligersvergoeding te krijgen? Hoe kunnen we voorkomen dat vrijwilligers en mantelzorgers te zwaar worden belast omdat professionals wegvallen? Hoe kunnen ook vrijwilligersorganisaties het hoofd boven water houden en hun voortbestaan verzekeren? De gemeente bezuinigt immers juist nu ook op (financiële) ondersteuning van die organisaties. Deze en andere onderwerpen het vrijwilligerswerk betreffnede komen aan de orde op deze avond, georganiseerd door Wereldse Wijk en de Bijstandsbond. Met Monique Verhoeven (UvA, schrijver van 'Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?'), Mellouki Cadat (Movisie), Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie), Malène Duijst (Cliëntenbelang). Meer informatie


logobbapp Kwart zorgvragers ziet af van zorg door hoge kosten.

De eigen bijdragen die gemeenten voor Wmo-voorzieningen vragen, leiden ertoe dat een kwart van de zorgvragers afhaakt. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage, ook niet als deze omhoog gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur. Lees meer


Wordt Rotterdam een yuppenstad?

logobbapp Er is een Rotterdams referendum in de maak tegen de sloop van 20.000 sociale huurwoningen. De plannen voor die sloop komen uit koker van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA. Zij willen van de stad een yuppie-stad maken voor goedopgeleide tweeverdieners met kinderen. Zoals in een aantal hoofdsteden van Europa, zoals London, waar huisvesting onbetaalbaar is voor de gewone burger. Daarbij wordt volkomen voorbij gegaan aan de werkelijkheid van de Rotterdamse economie. Kijk bijvoorbeeld eens naar de schuldenlast van de mensen die klant zijn van de Gemeentelijke Kredietbank Rotterdam (GKR). Er zijn 28.230 Rotterdammers met problematische schulden, terwijl het gemiddelde schuldbedrag per klant 46.670 euro is. Dit zijn cijfers, zoals naar voren gebracht door een voorlichtster van de GKR. Voor deze en andere mensen met een minimuminkomen wordt Rotterdam ontoegankelijk. Lees de kritiek op de sloopplannen van de Rotterdamse sociale alliantie.


logobbappErfrecht versoepeld

Mensen die een erfenis aanvaarden komen soms voor onaangename verrassingen te staan. Vooral wanneer blijkt, dat er onbekende schulden zijn. Je hebt de erfenis aanvaard en dus draai je op voor de schulden. De regering wil hier nu iets aan doen. De regering heeft voorgesteld, dat er een wetswijziging komt waarbij je na het aanvaarden van een erfenis nog drie maanden de tijd hebt om naar de rechter te stappen om ontheffing te vragen. Je verwerpt dan de erfenis alsnog en draait niet meer op voor de schulden. Voorwaarde is dat je niet wist van de schuld. Ook regelt het wetsvoorstel dat je niet direct erfgenaam bent als je een kleinigheid meeneemt. Je hebt alleen de erfenis aanvaard als je dure spullen verkoopt of weggeeft.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten