zondag 17 januari 2016

nieuws van 16 januari 2016logoconstructieEen debat in discussiecentrum De Balie in Amsterdam. De manier waarop wij technologie ontwerpen heeft onmiskenbare effecten op de samenleving en onze burgerrechten. Is de overheid in staat om onze rechten te blijven beschermen in een razendsnel veranderende digitale wereld? En vertrouwen wij erop dat multinationals deze te allen tijde respecteren? Kom naar Power to The People met o.a. Aral Balkan en praat mee over burgerrechten in een digitale wereld. Donderdag 21 januari, 20:00


logoconstructie
De vereniging clientenbelang in Amsterdam is o.a. gespecialiseerd in het geven van adviezen en tips voor het voeren van keukentafel gesprekken in het kader van de WMO. De organisatie treedt regelmatig op bij informatie en discussieavonden over dit thema. Zo is er om uw ervaringen te delen en elkaar te inspireren woensdag 27 januari een thema-avond voor buurtbewoners en welzijnsorganisaties in Amsterdam Slotermeer. Samen met Cliëntenbelang verkennen wij wie de regie houdt voor de zorgbehoevende. Plaats: De Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133, Slotermeer. Vanaf 18.30 uur is er inloop en soepmaaltijd. Om 19.30 uur begint lezing, en gesprek onder leiding van Frènk van der Linden. Download hier de flyer van de bijeenkomst.

logoconstructieDe gemeente Winterswijk wil meedoen aan een experiment met de zogenaamde 'regelarme bijstand'. Wethouder Wim Aalderink heeft de gemeente aangemeld voor een proef van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de proef gelden bepaalde regels van de Participatiewet niet voor een beperkte groep proefpersonen. Bijstandsgerechtigden kunnen het inkomen onder voorwaarden aanvullen door bijverdiensten. Ook hoeven zij niet te solliciteren. In het experiment wordt onderzocht wat bijstandsgerechtigden motiveert om aan het werk te gaan. Winterswijk wil in de proef samenwerken met de gemeente Wageningen en de universiteit. Het experiment kan op zij vroegst in 2017 beginnen en duurt maximaal 3 jaar. De proef wordt nu al in verschillende gemeenten uitgewerkt, zoals in Tilburg, Utrecht en Groningen. In alle plaatsen begeleidt een universiteit het experiment.

De Centrale Raad van Beroep heeft het boetebeleid in de sociale zekerheid van Klijnsma en Asscher helemaal onderuit gehaald. De mogelijkheden van de absurd hoge boetes die konden worden opgelegd worden ingeperkt. De Centrale Raad van Beroep zegt in een uitspraak van 11 januari 2016 dat er bij de de hoogte van een bijstandsboete van moet worden uitgegaan, dat een bijstandsgerechtigde deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Zo wordt voorkomen dat het opleggen van een boete tot gevolg heeft dat je zeer langdurig op het absolute minimum moet leven. De Centrale Raad van Beroep gaat uit van een maximale termijn van twee jaar. Toelichting op de uitspraak van de Centrale Raad.

Buschauffeurs uit hele land zijn bereid te staken om een verdere afbraak van het openbaar vervoer tegen te gaan. Ruim veertig chauffeurs in uniform overhandigen maandagochtend in Den Haag een ultimatieve brief aan Henri Meijdam, de directeur van het IPO (Inter Provinciaal Overleg). Ook wordt een petitie aangeboden, ondertekend door 2000 buschauffeurs die aangeven het werk te zullen neerleggen, zodra vakbond FNV hen daartoe oproept. In de brief, die vrijdag ook aan elke provincie afzonderlijk is verstuurd, waarschuwt FNV Streekvervoer voor verdere afkalving van het OV. De bond eist dat provincies, die overwegen buurtbussen met vrijwilligers in te zetten, eerst overleg voeren met de vakbond en pas na overeenstemming hiertoe over mogen gaan. Zijn ze daartoe niet bereid, dan roept FNV Streekvervoer zijn leden op tot het voeren van acties.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten