donderdag 28 januari 2016

nieuws van 28 januari 2016

Kom naar de buurtbijeenkomst over vrijwilligerswerk. woensdag 24 februari vanaf 19.00 uur Salon Jeltje, 1ste Helmersstraat 106 N, Amsterdam. Hoe kunnen vrijwilligers samenwerken met professionals? Welke knelpunten komen we tegen? Horen vrijwilligers een beloning of vrijwilligersvergoeding te krijgen? Hoe kunnen we voorkomen dat vrijwilligers en mantelzorgers te zwaar worden belast omdat professionals wegvallen? Hoe kunnen ook vrijwilligersorganisaties het hoofd boven water houden en hun voortbestaan verzekeren? De gemeente bezuinigt immers juist nu ook op (financiële) ondersteuning van die organisaties. Deze en andere onderwerpen het vrijwilligerswerk betreffnede komen aan de orde op deze avond, georganiseerd door Wereldse Wijk en de Bijstandsbond. Met Monique Verhoeven (UvA, schrijver van 'Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?'), Mellouki Cadat (Movisie), Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie), Malène Duijst (Cliëntenbelang)

Het FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden) heeft een nieuwe sociale kaart schuldhulpverlening in Friesland samengesteld. U kunt de sociale kaart digitaal benutten, maar u kunt deze ook uitprinten en in een map bewaren. Als u stuit op onjuiste of niet actuele gegevens dan kunt u de correcte gegevens mailen naar socialekaartshv.fsu@gmail.com . Graag hierbij het bladzijdenummer aangeven. Het FSU houdt de sociale kaart actueel. Er zal regelmatig een vernieuwde versie rondgestuurd worden. Hierin zijn dan alle wijzigingen verwerkt. U kunt de sociale kaart hier inzien

De discussie over een 'regelarme'of 'regelvrije' bijstand hopudt ook internationaal de gemoederen bezig. Aanstaande zaterdag wordt in Maastricht een internationaal congres gehouden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een gedeeltelijk basisinkomen oftewel experimenten daarmee, dus een 'regelarme bijstand' bijvoorbeeld. zaterdag 30 januari, 2016, Maastricht. International Congress on partial basic income and experiments Met Guy Standing, Philippe van Parijs, Sjir Hoeijmakers, Enno Schmidt, Otto Lehto, Markus Kanerva, Marcus Brancaglione, Bono Pel en Julia Backhaus. Je moet wel bij de hoger opgeleide klasse behoren, om mee te doen, want de voertaal is Engels. Locatie: Stayokay, Maasboulevard 101, Maastricht • Aanvang: 9.45 (9.30 registration).

In 2015 hebben veel meer Amsterdammers met een bijstandsuitkering weer een baan kunnen vinden dan verwacht. In totaal kwamen 6318 mensen aan betaald werk. Dat is anderhalf keer zoveel als de officiele via het beleid geformuleerde voorafgaande doelstelling van 4200 personen. Door deze uitstroom is het aantal Amsterdammers met een bijstandsuitkering afgenomen. De daling is uitzonderlijk, in andere steden als Rotterdam, Utrecht en Den Haag is het aantal werkzoekenden met uitkering juist toegenomen. Dat het anatal bijstandsgerechtigden in Amsterdam afneemt is inderdaad opmerkelijk, maar dat kan vele oorzaken hebben, niet alleen dat men betaald werk krijgt, maar ook bijvoorbeeld gaat samenwonen, verhuizen naar een andere gemeente of dat mend e AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Je weet bij dit soort uitstroomcijfers nooit of de reintegratiemaatregelen voor werklozen geholpen hebben. Al decennia lang is er een doorstroom, ieder jaar van mensen die de bijstand ingaan en weer verlaten. Ook als je niets doet, komen veel mensen zonder hulp toch weer aan het werk. Maar de politiek claimt dat de vermindering van het aantal een gevolg is van hun maatregelen.

Op initiatief van VVD en D66 in Amsterdam wordt het aantrekkelijker voor mensen in de bijstand om te kiezen voor flexwerk of een deeltijdbaan. Nu is het voor uitkeringsgerechtigden niet voordelig om tijdelijk werk aan te nemen omdat ze dan gekort worden op hun bijstand en er vaak niet financieel op vooruit gaan. Dankzij de lobby van D66 en VVD in Amsterdam, dit volgens een verklaring van D'66, gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op zoek naar oplossingen. Wij dachten dat Groen Links in Amsterdam en ook landelijk allang lobbyde voor zulke maatregelen, maar het hoort bij de politiek: positieve dingen claimen met uitsluiting van anderen. En als er iets misgaat heeft de ander het gedaan.

Het werkgelegenheidsbeleid van minister Asscher ligt in de pers onder vuur. Neem de vernietigende kritiek in Vrij Nederland vorige week, maar ook deze column. 'Asscher vertelt sprookjes over werkloosheid'. 27 januari 2016. De werkloosheid in Nederland is verder afgenomen, verklaarde minister Asscher onlangs met een gevoel van triomf. Maar is dat wel zo? Volgens columnist Robert Jan Blom van FaillissementsDossier.nl vertelt de minister sprookjes. Lees hier de scherpe column.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten