vrijdag 22 januari 2016

nieuws van 22 januari 2016

Staatssecretaris Klijnsma heeft voorzitter Nicoly Vermeulen van de raad van bestuur van de Sociale Verzekerings Bank SVB per 1 februari al ontslagen. De SVB houdt zich oa bezig met de uitvoering van de AOW. De SVB had zoals velen wel bekend grote problemen met het uitbetalen van het Persoons Gebonden Budget PGB. Vermeulen is sinds juni 2012 voorzitter van die Raad van Bestuur geweest. Volgens staatssecretaris Klijnsma is er een vernieuwd leiderschap nodig om de problemen definitief op te lossen. José Lazeroms, van de raad van bestuur van het UWV, is de voorlopige opvolger.

Aanstaande dinsdag publiceert het CBS cijfers over uitkeringsafhankelijkheid. De ontwikkeling van het percentage huishoudens dat voor zijn inkomen sterk afhankelijk is van een uitkering. Verslagperiode 2010- 2014. Uit de cijfers zal blijken dat ongeveer 10% van de bijstandsgerechtigden langer dan 15 jaar in de bijstand zit. Bij de Bijstandsbond heeft men de indruk dat gezien de vragen van de pers die binnenkomen op dinsdag veel aandacht in de media zal zijn voor de cijfers. .

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft doorgerekend wat de afschaffing van de Minimum Jeugd Lonen MJL voor de werkgelegenheid zou betekenen. Afschaffing van het MJL voor 21- en 22-jarigen verlaagt de werkgelegenheid voor deze groep met circa 5%, ofwel 15.000 personen. Het werkgelegenheidsverlies voor 15- t/m 20-jarigen na een verhoging van het MJL hangt sterk af van de nieuwe vormgeving. In de doorgerekende varianten varieert het verlies van 20% van de betreffende beroepsbevolking, ofwel 120.000 personen, tot 1%, ofwel 5.000 personen. Het grootste deel van het werkgelegenheidsverlies heeft naar verwachting betrekking op kleinere banen van minder dan 12 uur per week. Maar het CPB, dat al veel kritiek krijgt over de betrouwbaarheid van de door hen gehanteerde modellen, houdt bij de berekeningen vele slagen om de arm. De onzekerheid over de effecten is groot. De CPB Notitie geeft een gedeeltelijke analyse gericht op de arbeidsmarkt voor jongere werknemers, waarbij niet of summier wordt ingegaan op bijvoorbeeld de scholingsbeslissing, de inkomenspositie van jongeren, budgettaire effecten of de arbeidsmarkteffecten voor oudere werknemers en zelfstandigen. Met andere woorden: een zeer beperkt onderzoek met vele onzekere factoren over de werkgelegenheidseffecten.

Het UWV ligt weer onder vuur. Aanleiding zijn de ervaringen met het UWV van een medewerkster van Omroep West. De medewerkster werkte zonder 18 jaar zonder onderbreking toen ze werkloos werd. Ze vroeg een WW-uitkering aan, maar na twee maanden kon ze bij Omroep West aan de slag. Ze zet haar uitkering stop. En ontdekt dan dat als haar jaarcontract niet wordt verlengd, dan is haar hele arbeidsverleden ineens verdwenen. En als klap op de vuurpijl zou ze voor straf ook worden gekort op haar uitkering. Het UWV reageert dat er juist is gehandeld, omdat 'dit nu eenmaal de wet is'. Er zijn kamervragen aan de minister gesteld en als u nog meer ellende over het UWV wilt weten, surf dan naar 'UWVreselijk'.

In het weekblad Vrij Nederland van deze week een vernietigende kritiek op het werkgelegenheidsbeleid van minister Asscher, die graag net zo beroemd zou willen worden als Melkert met zijn Melkertbanen. Het artikel is geschreven door Max van Weezel en Map Oberndorff. Lees over onontwarbare zinloze overlegstructuren en het zinloos schuiven met werklozen waaraan vooral congresbureau's die studiedagen organiseren veel geld verdienen.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten