dinsdag 26 januari 2016

nieuws van 26 januari 2016

"In tegenstelling tot wat veel mensen denken, blijkt 1 op de 3 Nederlanders een baan onder hun niveau te hebben. Op dit moment staan tegenover elke 100 werkenden 105 mensen zonder baan en werkt een ruime meerderheid van de Nederlanders parttime. We gaan naar een tijd toe waarbij traditionele talenten straks minder tellen en de bestaanszekerheid van banen onder druk staan ten gevolge van de technologische ontwikkeling (denk aan robotisering). Om de hoge welvaartsstandaard te behouden wordt steeds vaker een beroep gedaan op een tweede baan om talenten te kunnen verzilveren." Dat zei CBS hoofddemograaf Jan Latten tijdens Big Improvement Day. Lees meer over de gevolgen van de nieuwe sociale, industriele en economische revolutie op de website van duurzaamheids nieuws


Begin dit jaar zijn er veel meer startende ondernemers dan in andere jaren. Dat blijkt uit het bericht, dat de belastingdienst de aanvragen voor een BTW nummer na inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet aankan en er vertraging optreedt in het toekennen van zo'n nummer. Waarom er nu plotseling veel startende ondernemers zijn is onbekend, want niemand heeft het onderzocht.


De toename van het aantal startende ondernemers zou kunnen wijzen op een aantrekkende economie. Ook het volgende bericht wijst daarop. In periode 13 (week 49 – 53) is het aantal uitzenduren met 4% toegenomen en de omzet is met 5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De uren in de administratieve sector zijn gestegen met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ook de omzet nam toe met 5%. De uren in de industriĆ«le sector vertoonden een stijging van 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 2%. Het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 10%. Dit meldt de uitzendorganisatie ABU.


Er zijn veel alleenstaande ouders in de bijstand waarvan het kind naar de middelbare school gaat en 18 wordt. Dat betekent geen kinderbijslag en geen kindgebonden budget. Het kind krijgt slechts een kleine toelage van het DUO. Je moet met zijn tweeen rondkomen van een eenouderuitkering. De kinderen kunnen alleen een beperkt aantal uren werken omdat zij ook huiswerk moeten maken en tijd besteden aan school. Het blijkt dat er een lacune in de wet zit. Het was in veel gemeentes zo, dat je een toeslag voormalig eenoudergezin kreeg. Sinds de participatie wet hebben gemeentes dit niet meer. Veel vrouwen vragen bijzondere bijstand aan en beginnen een procedure tegen de gemeente. Ook hebben vrouwen de situatie aangekaart bij de Tweede Kamer en de Tweede Kamercommissie.


Scherpere regels tegen schijnconstructies in beroepsgoederenvervoer. Minister Asscher komt met een wetsvoorstel om de regels over schijnconstructies in het beroepsgoederenvervoer aan te scherpen. Hij wil dat werknemers die worden onderbetaald niet alleen de werkgever daarop kunnen aanspreken, maar dat ze ook de opdrachtgever aansprakelijk kunnen stellen.


Verhoging jeugdlonen in cao. Bij voedingsmiddelenproducent Menken gaan de jeugdlonen fors omhoog. Jongeren tot 21 jaar gaan er tussen de 250 en ruim 500 euro per maand op vooruit." Medewerkers in de sector Verf- en Drukinktindustrie hebben vanaf 19 jaar recht op een vakvolwassen loon, met terugwerkende kracht tot 1 juni 2015. Ook in de sportsector is bepaald dat jongeren als volwassenen moeten worden beloond.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten