zaterdag 30 januari 2016

nieuws van 30 januari 2016

Bij een overtreding in het kader van de sociale zekerheidswetten wordt niet alleen het onterecht of teveel betaalde bedrag teruggevorderd, maar ook een boete opgelegd. De rechter maakte echter gehakt van de zeer strenge boetewetgeving. De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn uitspraak van 11 januari 2016 bijvoorbeeld dat de hoogte van een bijstandsboete zo moet worden vastgesteld, dat een betrokkene deze binnen een redelijke termijn kan betalen. Minister Asscher gaat nu de Wet (fraudewet) aanpassen. De hoogte van de boete voor mensen met een uitkering wordt door UWV, SVB en gemeenten voortaan afgestemd op de ernst van de overtreding, de mate waarin deze verwijtbaar is en de omstandigheden van betrokkene. Dit betekent dat bij minder schuld ook een lagere boete wordt opgelegd. Het wetsvoorstel is vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De ouderenorganisaties KBO, PCOB en ANBO (dus de christelijke, katholieke en algemene seniorenorganisaties, de zuilenmaatschappij uit de vijftiger jaren leeft bij de ouderenorganisaties nog volop) hebben 3.500 klachten gehad bij het door hen opgerichte meldpunt over het gefaseerd verdwijnen van de blauwe belastingenvelop in de komende vijf tot zeven jaar. Volgens de ouderenorganisaties kunnen deze klachten niet worden genegeerd. Ouderen die slecht met computers en internet kunnen omgaan voelen zich buitenspel gezet of in een afhankelijkheidsrelatie met anderen gemanouvreerd. De seniorenorganisaties eisen goede alternatieven voor de gedigitaliseerde aangifte. Zij wijzen erop, dat weinig kennis van computers niet alleen voorkomt bij ouderen, maar ook bij mensen die door een chrnische ziekte of handicap niet met een computer kunnen werken. Deze mensen komen nu in de kou te staan.

Minister Asscher laat de Algemene Rekenkamer onderzoek doen naar problemen bij het UWV. Dat heeft hij in een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Het UWV kampt onder meer met PGB problemen en werkachterstanden en grote ICT-problemen, bijvoorbeeld met werk.nl.

De vakbonden FNV en CNV vrezen voor de toekomst van de Presikhaaf bedrijven in Arnhem. Interim directeur Guido van den Boorn is na vier maanden alweer ontslagen. Het is het SW bedrijf van de gemeente Arnhem. In een gezamenlijke verklaring eisen de bonden garanties voor de toekomst van de ruim 3.000 mensen die daar in de sociale werkvoorziening werken. Presikhaaf Bedrijven sloot 2015 af met een verlies van 8,4 miljoen. Dit jaar wordt een verlies van 7,4 miljoen verwacht. Het tekort is een gevolg van de rijksvergoeding. Die keert per werknemer van de werkvoorziening 26.000 euro uit, terwijl de loonkosten 29.000 euro bedragen. Er waren ook hogere kosten bij het bedrijf omdat naast SW werknemers ook bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering werden ingezet en de overheadkosten die deze inzet met zich meebracht waren hoog.

De vereniging Humanitas meldt, dat zij de komende drie jaar jongeren tussen de 16 en 24 jaar gaat helpen die moeite hebben hun financiƫn op orde te houden en schulden hebben. Bij het project Get a Grip staan 350 speciaal getrainde jonge vrijwilligers ruim duizend jongeren met raad en daad bij. Inzet: een toekomst zonder schulden.

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen (BOinK) laat weten dat ouders die opnieuw een naheffing hebben ontvangen voor de kinderopvangtoeslag 2014 met dagtekening 28 januari, mogelijk weer een foute definitieve berekening bevat. Dit was in januari eerder ook al gebeurd met onterechte naheffingen over 2014. Sommige ouders hebben inmiddels al bericht ontvangen van de Belastingdienst dat de fout door de fiscus wordt hersteld, andere ouders zullen dit bericht nog ontvangen.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten